На Прикарпатті розвиватимуть туризм на Бойківщині

Фотоколаж на основі світлин forgottengalicia.com, crafta.ua

02 лютого 2023 року відбулась онлайн-зустріч представників управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації з посадовими особами органів місцевого  самоврядування, відповідальними за економічний, туристичний, культурний розвиток територіальних громад Східної Бойківщини.

Начальник відділу туризму Віталій Передерко розповів учасникам події про мотивацію започаткування експериментального проєкту «Бойківські Карпати».

Південні гірські території Івано-Франківської області перевантажені потоками відвідувачів, які руйнують елементи навколишнього природного середовища і біорізноманіття, створюють тиск на транспортну та соціальну інфраструктури, генерують засміченість природних екосистем твердими побутовими відходами та викидами шкідливих речовин, надмірно втручаються у життєвий простір місцевого населення.   

Популярність Гуцульщини як туристичної дестинації зумовлена історичною рекреаційною спеціалізацією етнорегіону, логістикою, активним розвитком готельно-відпочинкової інфраструктури, наявністю конкурентоспроможних атракційних об’єктів, туристичних «магнітів».

Економічні вигоди, створювані індустрією туризму для розвитку локальних територій, зростання заможності населення, однозначно є позитивним явищем, однак надмірна відвідуваність цієї агломерації сформувала дисбаланс туристичного простору Івано-Франківської області.

У зв’язку з цим існує необхідність підвищувати рівень розвитку туризму в інших частинах Прикарпаття, щоб у перспективі досягти стратегічної мети: розосередження туристичних потоків в Івано-Франківській області.

У 2023 р. управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації за участі партнерів та волонтерів розпочне експериментальний проєкт «Бойківські Карпати».

Ініціатива буде реалізована на території Східної Бойківщини, територіальні громади якої обрані у якості пілотного регіону для реалізації проєкту.

Метою проєкту «Бойківські Карпати» є збільшення туристичної привабливості регіону Східної Бойківщини, підвищення інституційної спроможності управління територією як туристичною дестинацією, створення умов для росту туристичних потоків та залучення інвестицій, перетворення туризму на індустрію економіки відвідувачів.

Реалізація мети буде здійснюватися за трьома напрямками: облік і аналіз даних всіх можливих ресурсів території субрегіону, навчання управлінців, працівників музейних установ і бібліотек, створення мережі культурних, креативних, гастрономічних, екологічних, досвідних маршрутів, аніматизація музеїв, промоція (туристичні репортажі, проєкт «ІМЕНА», фотобанк Східної Бойківщини, оцифрування об’єктів спадщини тощо) та ін.

За результатами проєкту заплановано:

- підвищити рівень міжмуніципального партнерства;

- посилити грантрайтингову ініціативність стейкхолдерів;

- активізувати процеси кластеризації туристичного бізнес-середовища;

- сприяти створенню організації з управління дестинацією (destination management organization (DMO),

- ініціювати «DMOкратизацію» населення через просування культури партисипації;

- створити каталог об’єктів і атракцій для «конструктора» нових туристичних продуктів;

- сформувати активне середовище «амбасадорів» Бойківщини та ін.