Який він - турист Івано-Франківської області?

25 лютого відбулася презентація результатів моніторингового соціологічного дослідження туристичної індустрії на території Івано-Франківської області.

Комплексне  аналітико-практичне дослідження виконувалося впродовж 2018 року у рамках виконання п. 3.8 комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки з метою вивчення внутрішніх та іноземних туристичних потоків Прикарпаття (мета перебування, вік, стать, обраний спосіб тимчасового розміщення і транспортного сполучення, структура витрат тощо), визначення конкурентних переваг регіону, виявлення особливостей попиту на туристичні послуги та прогнозування майбутніх запитів щодо туристичної інфраструктури області.

На замовлення  Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації Навчально-науковий центр соціологічних досліджень Прикарпатського регіону ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» провів комплексне аналітико-практичне соціологічне дослідження соціально-демографічного профілю одноденних відвідувачів (екскурсантів) та туристів Івано-Франківської області.

Для виконання дослідження залучено 109 партнерів із середовища туристичної індустрії Івано-Франківського регіону, зокрема 56 готелів і готельних комплексів, 29 садиб і гостинних дворів, 12 музеїв, 3 туристично-інформаційні центри, 1 гірськолижний курорт, 1 національний заповідник, 1 національний природний парк, 1 регіональний ландшафтний парк, 1 туристично-мистецький комплекс, 1 наметовий табір, 1 туристична агенція і 2 гіди.

Дослідження проведене у всіх адміністративно-територіальних одиницях Івано-Франківської області (14 районів і 6 міст обласного значення). До роботи залучено 35 осіб, які виступили локальними координаторами.

Теоретична генеральна сукупність дослідження, оцінена на основі даних:

  • надходжень туристичного збору (в розрізі адміністративного поділу (2017 р.);
  • статистичного звіту № 1-КЗР (річна) «Звіт про діяльність колективного засобу розміщування (кількість розміщених осіб; місткість готелів, садиб у розрізі адміністративного поділу області (2017 р.);
  • телекомунікаційної компанії «Київстар» (статистика мобільності абонентів, які приїздили в Івано-Франківську область (2017 р.).

Методологія дослідження – синтетична із застосуванням як кількісного, так і якісного підходів. Кількісний підхід реалізовано шляхом письмового анкетування та особистого інтерв’ю. Вибірка дослідження (1200 одиниць аналізу) відображає відвідувачів Івано-Франківської області за ознаками адміністративного поділу регіону, характеру перебування та громадянства. Також, дослідження проводилося з урахуванням сезонного розподілу інтенсивності туристичного потоку на Прикарпатті.  Похибка дослідження із ймовірністю 0,95 не перевищує 2,9%. Якісний підхід реалізовано методом фокус-групової дискусії  експертів туристичної індустрії регіону.

РЕЗУЛЬТАТИ.

Географія відвідувачів.

88% туристів і екскурсантів Івано-Франківської області – громадяни України. Найбільше гостей приїхали з м. Києва (22,5%), Львівської (10,2%) та Дніпропетровської (6,4%) областей, при цьому частка мешканців Прикарпаття, які обрали для відпочинку Івано-Франківщину, становить 6,9%. 

Частка іноземців складає 10%. Найбільше відвідувачів зафіксовано з таких країн – Польща, США, Литва, Канада, Молдова, Німеччина Італія, Чехія, Румунія, Росія. 55% гостей Івано-Франківської області – туристи, 45% – екскурсанти.

Мотиваційна структура прийняття рішення.

Українці для вибору туристичної дестинації найчастіше послуговувались інформацією соціальних мереж (53%), ЗМІ (35%) і порадами друзів, родичів, колег (31%); іноземці – порадами друзів, родичів, колег (37%), інформацією з соціальних мереж (36%) і послугами туристичних фірм (26%).

Велике значення для обох груп відвідувачів становить інформація спеціалізованих сайтів – 24% і 22% відповідно.

На етапі прийняття рішення про місце відпочинку альтернативою гості Івано-Франківської області найчастіше зазначали Закарпатську область – 36%.

Найпоширенішим видом транспорту для приїзду на Прикарпаття є автомобіль. Майже 40% відвідувачів приїхали на власному автомобілі. На другому місці за популярністю – залізниця – третина відвідувачів використала цей вид транспорту.

Позиціонування Івано-Франківської області.

Івано-Франківська область, на думку гостей, є дестинацією рекреаційного (відпочинкового) туризму. При цьому, найчастіше серед видів туризму респонденти зазначали культурно-пізнавальний (39%), гірськолижний та гірський туризм (34%).

Соціальний портрет відвідувача.

49% – молодь (у віці 18-35 років), 55% подорожували парою, причому 63% – одружені пари. 43% – наймані працівники, 29% підприємці або власники бізнесу. 82% – мешканці міст.

Важливо, що 64% респондентів відвідали Івано-Франківську область не вперше.

Тривалість перебування.

Переважно на території Івано-Франківської області туристи відпочивали 3-4 дні (35%). 17% гостей – 7 і більше днів, 16% – 5 днів, 12% – два дні.

Витрати.

Середньодобові витрати відвідувача – 1260 гривень. Середньодобові витрати екскурсанта – 1100 грн., туриста – 1400 гривень. Українські громадяни витрачали в середньому за добу 1200 грн., іноземці – 2200 гривень.

У розрізі сезонів – найвищі середньодобові витрати відвідувачів зафіксовані взимку – 1600 гривень. У розрізі структури витрат – найбільше туристи витрачали на проживання (480 грн) і харчування (420 грн.), найменше – на сувеніри (250 грн.). Важливо, що 41% гостей не витрачали кошти на розваги,  43% – на покупки, 30% – на сувеніри.

Повсякденні практики.

Найчастіше для поселення гості Івано-Франківської області обирали готелі (52%) і садиби (26%), для харчування – ресторації (53%) і домашню кухню у садибах (30%).

Найпоширенішими видами дозвілля респонденти назвали екскурсії (56%), відвідування розважальних закладів (53%) і активний відпочинок (45%).

Не використаним залишається потенціал Прикарпаття як регіону подієвого туризму. Частка подієвого туризму становить 5,8%, хоча 83% відвідувачів знають про щонайменше одну подію, яка відбувається на території області.

До найвідоміших фестивалів і подій Івано-Франківщини респонденти віднесли: міжнародний гуцульський фестиваль, міжнародний фестиваль «Свято ковалів», міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Porto Franko», міжнародний фестиваль мистецтв країн Карпатського регіону «Карпатський простір», міжнародний форум Східної та Центральної Європи «Via Carpatia».

Оцінка дестинації і туристичної індустрії.

На думку відвідувачів, Івано-Франківська область є автентичним регіоном з багатою природною і культурною спадщиною (4,46 бали з 5), високим рівнем сервісу (4,32 бали з 5) і безпеки (4,29 бали з 5), з достатньо розвиненою відпочинковою інфраструктурою (4,27 бали з 5). Найменше відвідувачі оцінили цінову політику в регіоні (4 бали з 5) і територіальну доступність Прикарпаття (3,86 бали з 5).

Респонденти позиціонують Прикарпаття як автентичну (4,3 бали з 5) і толерантну дестинацію (4,2 бали з 5). Найменше гості оцінили рівень інноваційності території (3,5 бали з 5).

В цілому, індекс туристичної індустрії Івано-Франківської області становить 4,1 бали з 5.

Важливо, що 81% гостей отримали позитивне враження від відпочинку, а 79% рекомендують Івано-Франківську область в якості туристичної дестинації.